Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo
Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo

Muut

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Patentti- ja rekisterihallitus
Yritysten rekisteröinti ja aineettomien oikeuksien suojaus.


ProAgria Etelä-Savo
ProAgria Etelä-Savo palvelee maatiloja ja maaseutuyrityksiä.