Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo
Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamo

Asiantuntijat

Uusyrityskeskus on koonnut avuksesi luotettavista paikallisista toimijoista koostuvan asiantuntijaverkoston. Verkosto kattaa kaikki yrittäjän tarvitsemat toimialat ja se tarjoaa henkilökohtaista tukea niin yrittämistä vasta suunnitteleville kuin jo toimintansa aloittaneille yrittäjille.